ბუღალტრული აღრიცხვის აუსორსინგი

LMG-ის წარმატება განაპირობა ჩვენი კლიენტებისადმი უმაღლესი ხარისხის მომსახურების გაწევამ

საგადასახადო კონსულტაციები

ჩვენ გთავაზობთ შეუზღუდავ საგადასახადო კონსულტაციას წერილობით და სატელეფონო კავშირის გზით

ჩვენს შესახებ

ჩვენი კომპანიის მეთოდოლოგია ეყრდნობა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს, აუდიტის საერთაშორისო პრაქტიკის დებულებებს, “აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონს, აგრეთვე საქართველოში მოქმედ სხვა საკანონმდებლო აქტებს.

  • პატიოსნება
  • ობიექტურობა
  • პროფესიული კომპეტენტურობა და სათანადო ყურადღება
  • კონფიდენციალურობა
  • პროფესიული ქცევა
  • ტექნიკური სტანდარტები
23

კონსულტაციები

546

კლიენტები

17

წლიანი გამოცდილება

პარტნიორები

ინდუსტრიები

განათლება
დასვენება და ტურიზმი
ენერგეტიკა
ვაჭრობა
კვება
მედიცინა
მომსახურება
მშენებლობა
საინჟინრო
სასარგებლო წიაღისეული
საქველმოქმედო
საჯარო სექტორი
სოფლის მეურნეობა
ფონდები
წარმოება